مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540به گزارش روابط عمومی هیأت، صبح سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹ جلسه ای با حضور رئيس هيأت استان خانم دكتر معظمی، دبیر, سایر اعضا و مسئولين کمیته ها و همراهی معاون محترم مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در محل سالن شورای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دبیر هیات جناب آقای احمدیان به ارائه گزارش عملکرد سال ۹۹ پرداخته و اهم فعالیتها از جمله عقد تفاهمنامه ها را شرح داد. سپس در خصوص برنامه های سال آینده بحث و تبادل نظر جامعی صورت گرفت تا هیأت ورزشهای دانشگاهی استان خراسان رضوی با آمادگی کامل به استقبال قرن جدید و سال ۱۴۰۰ برود.