مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

تفاهم نامه همکاری آموزشی مشترک بین هلال احمر و هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی به امضاء رسید.