مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای دانشگاهی، ظهر دوشنبه مورخ ۶ بهمن ۹۹ جلسه مشترک دو هیأت ورزشهای دانشگاهی و بدنسازی و پرورش اندام استان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور رؤسای دو هیأت و مسئولان کمیته های آن برگزار شد، پیرامون تدوین تفاهمنامه همکاری در حوزه های علمی، پژوهشی و ورزشی با توجه به پتانسیل و مخاطبان زیاد هر دو هیأت بحث و تبادل نظر کاملی صورت گرفت که نوید همکاری سازنده ای را نیز در پی داشت.