مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540به گزارش روابط عمومی هیأت خراسان رضوی و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی (FISU) با همكاری وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری و بنیاد توسعه ورزش كره برای سال تحصیلی 2021- 2022 بورسیه تحصیلی در مقطع كارشناسی ارشد (رشته مدیریت ورزشی) اعطا خواهد نمود.

شرایط :
دارا بودن مدرك كارشناسی تربیت بدنی
تسلط كامل به زبان انگلیسی (نوشتاری و گفتاری)
 ارائه مدرك زبان TOEFLIBT 80، IELTS 6.0، TEPS551
 حداكثر سن 25 سال

برای كسب اطلاعات بیشتر به آدرس dtm.snu.ac.kr مراجعه شود.

لازم به ذکر است متقاضیان واجد شرایط میتوانند از طریق ادارات کل تربیت بدنی بخش های آموزش عالی ، روسای هیات های ورزش های دانشگاهی استان مدارک خود را تا تاریخ 99/12/8 به این فدراسیون ارسال کنند. بدیهی است درخواست های بعد از تاریخ فوق ارسال گردد ترتیب قرار داده نخواهد شد.