مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

گزارش برگزاری مسابقات

  • در بخش برادران مسابقات با حضور ۲۴ نفر برگزار گردید و در مجموع آقایان:

متین گلدوست عارفی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مقام قهرمانی دست یافت.
علیرضا مودی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان نایب قهرمان مسابقات شناخته شد و مجید فرح نیا مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مقام سوم را به دست آورد.

  • در بخش خواهران مسابقات با حضور ۲۶ نفر برگزار گردید و در مجموع خانم ها:

تکتم ذبیحی حصاری کارمند دانشگاه علوم پزشکی به مقام قهرمانی رسید‌. ملیکا یحیایی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان نایب قهرمانی مسابقات را به خود اختصاص داد و هانیه رادپور دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقام سوم را به دست آورد.