نتایج مسابقات والیبال دانشجویان پسر جمعه (عصر) ۱۳۹۴/۱۱/۹

نتایج مسابقات والیبال دانشجویان پسر شبکه جامع دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی جمعه (عصر) ۱۳۹۴/۱۱/۹به شرح ذیل اعلام می شود:
تیم دانشگاه علوم پزشکی گناباد بانتیجه ۲ بر صفر تیم دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی را مغلوب کرد.
تیم دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با نتیجه ۲ بر صفر تیم موسسه آموزش عالی تربت جام را شکست داد.
تیم دانشگاه فردوسی مشهد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد تیم دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذشت.