نتایج مسابقات والیبال (برادران ) از سری مسابقات منطقه ۳ کشوری اعلام شد


- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقام اول
- دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم
- دانشگاه امام رضا(ع) مقام سوم