اطلاعیه برگزاری مسابقات به مناسبت دهه فجر سال 1394

بمناسبت گراميداشت دهه مباركه فجر مسابقات ورزشي ذيل بر گزار مي گردد:

رشته هاي برادران:

واليبال - تنيس روي ميز - تكواندو - شنا - كوهپيمايي

رشته هاي خواهران:

واليبال - تنيس روي ميز - تكواندو - شنا - كوهپيمايي