پیام تبریک دکتر طاهری به رسول خادم بابت انتصاب ایشان به عنوان عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی